Jump to content


Photo

General Forum Rules


 • This topic is locked This topic is locked
2 replies to this topic

#1 Aksi

Aksi
 • Administrators
 • 593 posts
 • LocationTervuren
 • My team:RSC Anderlecht

Posted 10 March 2013 - 14:01

NL
 
Voorafgaand
 
We zijn allemaal verenigd door ons “supporter zijn” voor RSC Anderlecht. Enkele kernwoordern komen daarbij meteen voor de geest: leider, klasse, kritisch, voorbeeld voor idereen, verdraagzaamheid, ...
Probeer wat te letten op de taal. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van praten, zijn eigen “taal” maar bedenk ook dat dit forum door vele mensen gelezen wordt, mensen van alle leeftijden. Het forum moet een aangenaam en leefbaar zijn voor iedere RSCA-supporter!
Het spreekt voor zich dat iedereen zich houdt aan de alle elementaire beleefdheidsvormen. We beledigen elkaar niet en respecteren ieders mening. Bij een verschil van mening wordt er onderbouwd geantwoord, zonder te vervallen in platitudes en ander laakbaar postgedrag.
We respecteren de club in al zijn geledingen en dulden dus geen enkele belediging van wie dan ook verbonden met de club. Hierop wordt zeer streng toegekeken.
Elke uitingen van racisme ten strengste verboden.
Persoonlijke aanvallen, scheldpartijen, grove taal en bedreigingen maar ook de meer subtielere pesterijen zullen streng worden bestraft.
Al het voorstaande geldt evenzeer voor de tekst in de signaturen, de user text (onder de nickname) en de afbeeldingen die gepost worden.

Het RSCA-forum telt steeds veel gebruikers. Dit houdt in dat er een zeer verscheiden publiek wordt bereikt. Hou hier rekening mee en respecteer dat er verschillen bestaan. De hieronder vermelde regels gelden voor iedereen. We wensen immers dat iedereen zich hier thuis voelt en op een plezierige manier andere (RSCA-) supporters kan ontmoeten of informatie kan komen zoeken.

Onze eerste doel is dat de mensen hier zich AMUSEREN !!!

 

 

 

Basisregels voor discussie op internet:

 

 1. Het is steeds een goed idee om eerst de informatie op het forum en de posts van andere gebruikers volledig na te lezen alvorens in discussie te gaan.
 2. Respecteer de mening van een andere gebruiker, ook al wijkt deze mening af van de jouwe.
 3. Wees Construcief. Het is perfect aanvaard om het niet eens te zijn met een andere gebruiker. Meer zelfs, we moedigen discussie aan. Maar hou het positief. Wanneer je je geduld verliest, log dan uit eerder dan in negatieve posts te vervallen.
 4. Wees steeds beleefd. We erkennen dat het soms moeilijk kan zijn, zeker wanneer we over onze passie discuteren, maar het blijft belangrijk om enkel over het onderwerp te discuteren en niet persoonlijk te worden.We recognise that this can be difficult sometimes, especially when you are passionate about an issue, but it is important to keep the discussion focused on the issues rather than letting it deteriorate into personal insults.
 5. Wanneer je vindt dat iemand je beledigd heeft, geeft dit dan bij een moderator via de report-button. Ga verder niet in op de comment en laat het modteam zijn werk doen. Reports worden steeds behandeld.
 6. Blijf on topic.
 7. Gebruik geen "CAPS LOCK".
 8. Let op je taal. Gebruik geen turbotaal, sms-taal of dialect.

 

 

 

 

De forumregels

 

1.

 

Het team van moderators en adminstrators bestaat uit vrijwilligers die veel tijd steken in het in goede banen leiden van de discussies op dit forum. Het betreffen geen robots, noch professionele rechters, noch leden van club. De regels worden door hen naar best vermogen toegepast. Zij weten dat er over de toepassing van de regels discussies kunnen ontstaan en zij gaan deze niet uit de weg. Indien men het niet eens is met een beslissing kan deze via een private message worden aangekaart, dan wel in de daarbestemde fora in The Technical Zone: http://forum2.rsca.b...ules-sanctions/ . Discussies over het modereren en toepassing van de regels worden niet aanvaard in andere (sub)fora.

 

2. Een topic is een plaats waar wordt gediscussieerd rond een welomlijnd onderwerp en wie daaromtrent niets te vertellen heeft, hoeft dan ook niet te reageren. Inbreuken hiertegen zullen bestraft worden. Elke post moet in overeenstemming zijn met de titel. Posts die afwijken van het onderwerp zullen niet langer geaccepteerd worden; dergelijke posten storen immers vaak het normale verloop van een gestarte dialoog.

3. Het taal- en woordgebruik moet in overeenstemming zijn met de algemene regels van beleefdheid en wederzijds respect. Beledigingen, provocaties, en ongepast taalgebruik zijn niet aanvaard. Ook hetgebruik van aanstootgevende termen die verwijzen naar ziektes, aandoeningen, handicaps en dergelijke mogen niet gebruikt worden. Op het niet respecteren van deze meest elementaire regels van een beschaafde discussie staan uiteraard sancties, waarvan de gradatie evolueert met de ernst van de inbreuk.

 

4. Persoonlijke aanvallen zijn verboden. Wanneer iemand iets post dat volgens u niet correct of idioot lijkt, antwoord dan door zijn argumentatie te weerleggen, niet door hem uit te schelden. Scheldpartijen en persoonlijke aanvallen zullen gesanctioneerd worden, ernstige overtredingen van deze regel kunnen eventueel onmiddellijk met 'suspession' (tijdelijke onmogelijkheid het forum te bezoeken) of zelfs 'ban' (permanente onmogelijkheid het forum te bezoeken).

5. Scheldpartijen en persoonlijke aanvallen tegen een speler, een bestuurder, een trainer of andere medewerker van RSCA alsook van elke andere club, zijn strikt verboden. Men kan al dan niet houden van een speler of akkoord gaan met een beslissing van de trainer maar dat is nooit een reden om hem persoonlijk of als mens aan te vallen. Deze beledigingen en persoonlijke aanvallen zullen steeds streng bestraft worden.

6. Obscene en/of schokkerende beelden, vulgaire, schandalige of oneerbare posts zijn verboden, ook in de Files Room.

 

7. Zoals ook in de wet vastgelegd is het op dit forum verboden teksten of opmerkingen te posten van racistische aard. Meer bepaald zullen discriminerende of beledigende opmerkingen tov mensen met een andere filosofische opvatting, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging, alsook opmerkingen tov buitenlanders niet worden getolereerd.Ook posten die aanzetten tot geweld of geweld uitlokken zijn verboden.

8. Mits zeer strikte naleving van alle vermelde regels zijn discussies met politieke of communautaire inhoud van het RSCA-forum aanvaard. De moderator kan evtl een sanctie geven aan degene die dergelijke topic start om te provoceren of verantwoordelijk is voor een wending naar het politiek en/of communautaire provocatie.

 

9. De volgende inbreuken eigen aan discussies op het internet worden eveneens gepast bestraft: trolling, typetje, spamming, ...

 

10. Trolling wordt bestraft en kan snel aanleiding geven tot permanente uitsluiting bij ernstige recidive. Voor zij die beweren dat ze niet weten wat trolling juist betekent: http://nl.wikipedia..../Trol_(internet)

 

11. Spammers worden meteen permanent verwijderd. (ban)

 

12. Het gebruik van typetjes is steeds verboden, behalve bij zogezegde gimmicks (typetjes die duidelijk niet echt zijn - het zijn duidelijk geen echte users doch fictieve personnages). Gezien de problemen van interpretatie en geloofwaardigheid kunnen ook zulke gimmicks naar believen van de mods worden verwijderd.

 

13. Punishment/ban evasion. Diegene die inlogt met een andere account omdat hij met zijn originele account niet meer kan inloggen/schrijven zal een dubbele sanctie oplopen: ban van de voor de evasion gebruikte account + bijkomende individuele sanctie bepaald door het modteam.

 

14. Indien bepaalde topics als “onaanvaarbaar”, “niet-passend” of “zinloos” worden beoordeeld heeft een moderator het recht deze te verplaatsen naar de “Prullenmand”, of zelfs volledig te verwijderen. Bij herhaalde overtredingen door eenzelfde forummer kan deze worden bestraft met een ban.

 

15. Het sanctiesysteem werkt automatisch, behalve bij uitzonderlijke inbreuken waar naderhand een bijkomende sanctie kan worden opgelegd door het modteam. De werking van het systeem wordt hieronder nader toegelicht.

 

16. Er wordt van elke gebruiker wordt een sanctiegeschiedenis bijgehouden. Deze geschiedenis kan doorwegen in de keuze om een bijkomende sanctie te voorzien, waarbij de ernst van het recidivisme en de aard van de inbreuken een invloed hebben op de ernst en de aard van de sanctie.

 

17. De permente uitsluiting (ban) is een uitzondering, die enkel wordt 'uitgesproken' bij zeer ernstige, onvergeeflijke overtredingen of ingeval de sanctiegeschiedenis aantoont dat enkel een permanente uitsluiting mogelijk is.

 

18. De moderators en administrators zien erop toe dat alles in overeenstemming met de forumguidelines gebeurt en straffen eventuele overtreders. Zij hebben het recht anoniem te blijven teneinde mogelijke persoonlijke aanvallen te vermijden. De bestrafte forummers kunnen steeds terecht op een andere specifiek forum (“Warns, Bans complaints…”), dit om uitleg te vragen omtrent een strafmaatregel of om hun opmerkingen te verwoorden indien ze het niet eens zijn met de opgelegde straf. Desgevallend kan dit ook per mail op het adres van het modteam: forumteam@rsca.be

 

19. Het specifieke “Warns, Ban complaints…”-forum is in de eerste plaats bestemd om “bestrafte forummers” de kans te geven uitleg te vragen en/of zich te verdedigen. Het is verboden voor andere, niet-betrokken forummers om hierover mee in discussie te treden. Wel is er de mogelijkheid voorzien in een open subforum over sancties en regels in discussie te treden. Dergelijke discussies kunnen dus enkel in dat forum plaatsvinden en nergens anders op het forum.

 

 

Sanctionering

 

De sanctionering werkt met een waarschuwingssysteem dat steeds wordt toegepast, behalve bij uitzonderingsgevallen.

 

Het waarschuwingssysteem werkt als volgt:

 

Indien je een inbreuk op 1 van de regels van dit forum begaat, dan krijg je een waarschuwing van een mod of een admin. Al naargelang de aard van de sanctie krijg je automatisch strafpunten. Deze strafpunten worden aangegeven onder je avatar, doch zijn enkel voor jou en de mods en admins zichtbaar.

 

Wanneer je een specifiek aantal strafpunten hebt verzameld, worden er automatisch sancties toegepast. De duur en de ernst van de straffen liggen dus vast van zodra de omschrijving van de inbreuk door een mod is vastgelegd. Hieronder zal je meer uitleg en enkele specifieke voorbeelden vinden.

 

Bij zeer ernstige inbreuken of ingeval van ernstig recidivisme wordt door mods en admins een collegiale beslissing genomen. De duur en ernst van de sanctie maakt dan het voorwerp uit van een beslissing geval per geval.

 

Omschrijving inbreuken en punten die ertegenover staan

 

Inbreuk - Punten - Duur

 

Sancties

 

Punten - sanctie

 

 

Zoals je zult hebben begrepen, zal iedereen die zich enigszins aan de regels kan houden minstens altijd het forum lezen. Enkel de onaanvaardbare inbreuken houden een tijdelijke verwijdering van het forum in. Een permanente ban is in principe uitgesloten, behoudens zeer ernstige vergrijpen.

 

Discussies

 

Indien je gewarned, in danger of suspended bent, kan je steeds terecht in de Technical Zone voor discussies. Enkel daar worden discussies geduld, dus niet in andere topics of per pm.#2 Aksi

Aksi
 • Administrators
 • 593 posts
 • LocationTervuren
 • My team:RSC Anderlecht

Posted 12 April 2013 - 12:37

FR

 

Préambule

 

Nous sommes tous réunis par une passion: le RSC Anderlecht. Des qualificatifs viennent tout de suite à l'esprit: leadership, classe, esprit critique, rôle d'exemple, précurseur, tolérance, ...
Soyez attentifs quant au langage utilisé. Chacun a bien entendu sa façon de s'exprimer.Sachez toutefois que ce forum est visité par un grand nombre de personnes de tout horizon et de toute âge. Il doit à tout moment rester un endroit agréable et convivial pour tous.
Il va soi que tout le monde doit se tenir aux règles essentielles de la politesse. Aucune insulte ne sera acceptée. Le respect est une des valeurs primordiale. Lorsqu'un différend voit le jour, tentez de répondre de façon circonstanciée, sans retomber dans des platitudes ou autres manières de discuter peu louables.
Nous respectons le club à tous les niveaux et nous ne supporterons en aucun cas quelqu'insulte que ce soit envers qui que ce soit lié au club. Nous serons très attentifs à ce sujet.
Toute forme de racisme sera bien évidemment sanctionnée très lourdement.
Les attaques personnelles, les insultes, le language grossier et les menaces ne sont pas acceptés et donneront lieu a de lourdes sanctions. Les mesquineries plus subtiles entraineront les mêmes sanctions.

Rappelez vous que la richesse nait de la différence. Les règles de bon vivre ensemble précitées valent pour tout le monde, sans la moindre exception. Nous désirons que tout le monde se sente chez soi sur ce forum, endroit de rencontre pour tous les supporters désireux de rencontrer d'autres supporters ou de s'informer sur le RSC Anderlcecht.

Nous n'avons qu'un but: S'AMUSER.

 

Règles de base de toute discussion sur internet

 

 1. Il est toujours conseillé de d'abord lire les informations et les posts des autres utilisateurs en se connectant avant de rejoindre soi-même une discussion.
 2. Respectez l'avis des autres membres même si il est différent du votre.
 3. Soyez constructifs. Il est tout à fait normal de ne pas toujours être d'accord avec les opinions d'un autre membre. La discussion est même clairement encouragée. Mais qu'elle reste positive. Si vous perdez patience, quittez la discussion plutôt que de vous laisser aller à des commentaires négatifs voire agressifs.
 4. La politesse rapporte plus qu'elle ne coûte... Il faut reconnaitre que ce n'est pas toujours évident quand on discute de notre passion, avec passion. Mais c'est un must.
 5. Si vous vous sentez attaqué ou insulté par un autre membre, rapportez nous la chose via le "bouton report" plutôt que de partir en guerre. L'équipe de modération fera son travail, tous les reports sont traités.
 6. Restez "on topic", dans le sujet.
 7. Ne "criez" pas en écrivant en majuscules.
 8. Soyez compréhensibles et évitez le langage sms et autres "patois".
 9. En acceptant ces Terms & Rules, vous acceptez de fait l'ensemble des règles du forum et es implications qui en découlent.

 

 

Règlement

 

1. L'équipe de modérateurs et administrateurs est constituée de bénévoles qui offrent beaucoup de leur temps pour que ce forum soit un lieu de rencontre et d'échange de points de vue agréable pour tous . Nous ne sommes pas des robots, encore moins des juges professionnels, ni des membres/préposés à la solde du club. Le règlement est appliqué de la meilleure façon possible. Evidemment, nous savons que l'application de ce règlement peut donner lieu à des discussions et nous ne les éviterons pas. Si une décision ne vous semble pas "juste", vous êtes invités à adresser un message privé au modérateur/administrateur impliqué ou à en discuter UNIQUEMENT dans le forum qui y est dédié: http://forum2.rsca.b...ules-sanctions/ et pas ailleurs.

 

2. Un topic est un lieu où l'on discute ensemble d'un sujet défini. Si vous ne souhaitez pas prendre part à la discussion ou que le sujet ne vous intéresse pas, abstenez vous également de réagir. Contrevenir à ce principe sera sanctionné. Chaque post doit être en rapport avec le sujet renseigné dans le titre du topic. Les posts s'écartant délibérement du sujet ne sont plus acceptés; ces posts dérangent le cours normal de la discussion entamée.

 

3. La Langue et le vocabulaire utilisés doivent être en accord avec les règles générales de la politesse, du respect mutuel et du savoir-vivre. Les insultes, provocations et langages inappropriés ne sont pas tolérés. L'utilisation de termes "scabreux" en rapport avec une maladie, une affection, un handicap, … ne peuvent pas être utilisés. En ne respectant pas ces règles élémentaires indispensables pour une discussion constructive et posée, vous vous exposez à des sanctions dont la gradation sera fonction de la gravité de l'infraction. 

 

 

4. Les attaques personnelles sont interdites. Si quelqu'un poste quelque chose qui vous semble "idiot" ou incorrect, contredisez le en argumentant et non pas en vous moquant de lui. Les échanges d'insultes et attaques personnelles seront sanctionnées, les cas les plus graves pouvant amener une suspension immédiate (accès au forum momentanément supprimé) voire un ban (accès au forum définitivement supprimé).

5. Les insultes et attaques personneles à l'encontre d'un joueur, d'un membre de la direction, d'un entraîneur ou de tout autre membre du RSCA OU d'autres clubs sont strictement interdites. On peut tout à fait ne pas apprécier un joueur ou être en désaccord avec la décision de l'entraîneur sans pour cela attaquer la personne, "jouer l'homme". Ces insultes ou attaques personnelles seront sévèrement sanctionnées.

 

6. Les images, vidéos et autres contenus obscènes, choquants, vulgaires sont interdits. Il va de soi que cela s'applique aussi dans la Files Room et le Cybercafé.

 

7. Comme il est stipulé dans la Loi, les discours, remarques et toute autre intervention de nature raciste sont interdits. Plus largement, les remarques discriminatoires ou insultantes à l'égard d'autres philosophies, sexualités, religions ou de personnes d'autres horizons ne sont pas tolérées. Il en va de même pour tout contenu violent ou faisant l'apologie de la violence.

 

8. Sous réserve d'être TOTALEMENT en accord avec les règles édictées plus haut, les discussions politiques ou communautaires sont autorisées. Le modérateur pourra sanctionner celui qui ouvrira un topic dans le but de provoquer ou sera responsable de provocation dans un topic existant. 

 

9. Les comportements déviants classiques du Net pourront aussi être sanctionés: trolling, double-nick, spamming, flooding...

 

10. Le Trolling sera sanctionné et pourra même mener à une exclusion définitive. Pour ceux qui hésitent quant à la vraie signification du trolling sur Internet, vous trouverez la définition complète ici: http://fr.wikipedia....et_et_Internet)

 

11. Les Spammers sont immédiatement et définitivement exclus. (ban)

 

12. L'utilisation de double-nicks dans son sens "usurpation d'identité" est toujours interdite à l'exception des gimmicks (double-nicks ouvertement/clairement "faux"  comme Donald Duck par ex). Vu parfois la difficulté d'interprétation et/ou la bonne foi de l'utilisateur, les mods pourront supprimer certains gimmicks 

 

13. Avertissement/Suspension/ban evasion. Le membre qui se connecte avec un autre compte pour échapper à une sanction verra celle-ci renforcée: ban pour le compte utilisé pour l'évasion + sanctions additionnelles pour le compte initial.

 

14. Les topics "inacceptables", "sans queue ni tête" pourrons être déplacés dans la Corbeille ou supprimés par un mod sans autre forme de procès. Si cela se produit à répétition du fait de la même personne, celle-ci pour être sanctionnée par un ban.

 

15. Le système de sanction est automatique à part pour des infractions particulières pouvant mener à des sanctions ultérieures décidées collégialement par la Mod Team. Nous vous expliquons ci-dessous le fonctionnement du système de sanctions. 

 

16. Un historique de sanctions sera tenu pour chaque utilisateur. Cet historique pourra être invoqué en cas de sanctions additionnelles éventuelles. La fréquence de récidive et la nature des infractions auront alors une influence sur la sévérité et la nature de la sanction.

 

17. L'exclusion définitive (ban) est une mesure exceptionnelle qui sera décidée en cas d'infraction(s) très grave(s) ou si l'historique de sanctions nous montre que malheureusement nous n'avons d'autre solution que celle-là. 

 

18. Les modérateurs et administrateurs ont pour mission de vérifier que tout soit conforme aux guidelines du forum et sanctionneront le cas échéant les contrevenants. Ils ont le droit de rester anonymes afin d'éviter toute attaque personnelle. Les forumeurs sanctionnés auront toujours accès à un forum spécifique ("Warns, Bans complaints") où ils pourront obtenir plus d'information sur leur sanction et/ou exprimer leur désaccord par rapport à celle-ci. Ils pourront également toujours contacter l'équipe par mail à l'adresse suivante: forumteam@rsca.be

 

19. Le forum "Warns, Ban complaints" a été créé exclusivement à l'intention des membres sanctionnés afin qu'ils puissent obtenir une explication et/ou venir se défendre par rapport à leur sanction. Il est interdit d'accès aux forumeurs non-impliqués. Il y a néanmoins la possibilité de discuter des règles et des sanctions détaillées ci-dessus dans le sub-forum Sanctions & Rules Discussions mais uniquement là et nulle part ailleurs sur le forum.

 

 

 

Sanctionnement

 

Le sanctionnement fonctionne suivant le système d'avertissement qui lui-même prévaut sauf en cas de cas d'exception.

 

Le système d'avertissement fonctionne comme suit:

 

Si vous commettez une infraction aux règles du forum vous recevez un avertissement d'un mod ou d'un admin.

Suivant la nature de la sanction vous recevez automatiquement un nombre de points. Ces points sont visibles sous votre avatar mais uniquement par vous et les mods/admins. 

 

Lors ce que vous atteignez un nombre certain nombre de points, une sanction tombe automatiquement. La durée et la gravité de la sanction est d'application à partir du moment où votre infraction sera constatée par un mod. Vous pouvez retrouver ci-dessous plus d'explications et quelques exemples.

 

En cas d'infraction grave et/ou de récidive une décision collégiale sera prise par les mods et admins. Dans ce cas, la nature et la sévérité de la sanctyion sera décidée au cas par cas.

 

Description des infractions et des sanctions liées.

 

Infraction - Points - Durée

 

Sanctions

 

Points - Sanction

 

 

Comme vous l'aurez compris, même si vous dérapez, vous aurez toujours accès au forum maïs en mode lecture uniquement.  Les infractions plus graves entraîneront une mise à l'écart temporaire. Les bans permanents n'existent en principe plus, sauf cas exceptionnels.  

 

Discussions

 

Si vous êtes avertis ou suspendus vous avec toujours accès en écriture à la Technical Zone pour venir en discuter. Nous en discuterons là et pas ailleurs ni en pm, ni par mail.#3 Gascar

Gascar
 • Administrators
 • 5,430 posts
 • My team:RSCA
 • Favorite Team:
  Juventus

Posted 29 October 2014 - 15:31

post-1-0-33147100-1412846424.png

post-1-0-93576400-1412934297.png